🌌 Alaska Day

Použití emodži na Aljašce den, takže se dalo nazvat kamarády na přehlídku. Alaska den je historický svátek, který se slaví 18. října 🍁 od roku 1917. V tento den se zde slavnostní průvody 🇺🇸, historické plesy, koncerty. Také tento den je volno pro Alaska residents.Facts:

Hledat emodži: